Heb je dit artikel al gelezen?!

Zingen traint je auditieve systeem en vergroot het werkgeheugen.

NRC Opinie
Dagelijks zingen op school gebeurt niet meer, en daarmee is de oefening van het auditief systeem verdwenen. Terwijl dat essentieel is om te leren lezen, schrijft Ellen Bothof, muziekdocent.

Zo waar! Maar, omdat zingen met en in de klas voor sommige groepsleerkrachten toch nog een hobbeltje is, hebben we binnen ivMuziek een hybride manier van werken ontwikkeld met 123 DoReM! voor de onderbouw en MUSIC 4 K!DZ voor de midden- en bovenbouw.

Per klas is er een online omgeving beschikbaar, waarbij de content van de muzieklessen terug te vinden is. Met videoclips voor de visuele ondersteuning bij de taalontwikkeling, maar ook als audiofragmenten en diverse downloads, zoals songteksten en andere lesgebonden materialen. De content sluit aan bij de lopende thema’s in de klas.

#ivMuziek #123DoReM! #MUSIC4K!DZ

De vakdocent komt wekelijks in de klas en geeft de muziekles in het bijzijn van de groepsleerkracht. Je zou het kunnen zien als de kick-off van het nieuwe materiaal. De online omgeving geeft ondersteuning bij het zingen en helpt een groepsleerkracht de content van de muziekles te herhalen. Tijdens het spelen en werken dragen de afspeellijsten bij aan de gezellige en muzikale sfeer in de klassen.

Door de herhaling beklijven de liedjes en de teksten beter. En voor iedereen geldt: Hoe beter je het kan, hoe leuker het wordt! Wat een win-win situatie! Daar word je toch blij van!


123 DoReM!

123 DoReM! Zet muziek in als instrument bij het leren van taal. Dit programma is met name geschikt voor de groepen 1, 2 en 3. Verschillende methodieken zoals o.a. de viertakt van Verhallen, worden gebruikt voor het van deze lessen.

123 DoReM! Werkt samen met de groepsleerkracht. De lessen zijn maatwerk, omdat deze worden afgestemd op de beginsituatie van de kinderen en de woorden die op dat moment de aandacht nodig hebben. De muzikale aspecten weven we hier doorheen en zo komen we tot een passend programma met een waardevolle contextgeboden beleving. Vanuit een holistische benadering zijn de lessen multidisciplinair. Zo komen we makkelijk aan een programma van anderhalf uur en hebben we vaak nog tijd te kort!

Er zijn losse lessen mogelijk, maar ook korte reeksen van ongeveer 4 lessen. Omdat dit allemaal maatwerk is, kan dit worden besproken.


123 DoReM! @ werkbezoek van het college van de Gemeente Dordrecht

DLP

RECHTENVRIJ-MeerMuziekInDeKlas-LISSE-11mei0011
RECHTENVRIJ-MeerMuziekInDeKlas-LISSE-11mei0008

1-2-3 Do Re M! bij Koningin Máxima

Op 11 mei 2021 zijn we met een taal-schakelklas uit Dordrecht afgereisd naar De Keukenhof op uitnodiging van Meer Muziek In De Klas, om een presentatie te geven over Muziek als instrument bijtaalonderwijs.

Muziekles op IKC De Wereldwijzer in Dordrecht - 50 Dagen Muziek!

Benieuwd naar de speech aan Koningin Máxima? Klik hier om deze te lezen!

Foto’s van de presentatie aan Koningin Máxima in de Keukenhof